Design av Wizdo

Vår vision

Havohud bildades med två tankar: Först och främst för att leverera kvalitativa produkter till våra kunder men också för att hjälpa till med upprensningen av våra förorenade hav. Oavsett köpesumman doneras 5 kronor vid varje transaktion till en icke vinstdrivande organisation.

Kanske medför ett köp i butiken lite ”må bra-känsla” för våra trogna kunder samtidigt som vi känner att vi tillför värde för något vi brinner och kämpar för.

Havohud har bildat ett partnerskap med ”Open Water bodycare”. Läs gärna mer om vårt ändamål och hur vi på sikt hoppas på en global förbättring.